June 14, 2021

Sinhala News Line

Access all Sinhala News From one site

ඒ අනුව කොම්පඤ්ඤවීදිය නගර සභා බෙහෙත් ශාලාව, වැල්ලවත්ත වෙළඳසංකීර්ණය, නව බසාර් මාතෘ…

ඒ අනුව කොම්පඤ්ඤවීදිය නගර සභා බෙහෙත් ශාලාව, වැල්ලවත්ත වෙළඳසංකීර්ණය, නව බසාර් මාතෘ නිවාසය, මුගලන් පාර සිතුමිණ ප්‍රජා මධයස්ථානය, ඛෙත්තාරම විහාරස්ථානය යන ස්ථාවලදී සිනොෆාම් එන්නත ලබාදීමට නියමිතය.

කොළඹ ස්ථාන පහකදී සිනෝෆාම් එන්නත් දෙයි

ඒ අනුව කොම්පඤ්ඤවීදිය නගර සභා බෙහෙත් ශාලාව, වැල්ලවත්ත වෙළඳසංකීර්ණය, නව බසාර් මාතෘ නිවාසය, මුගලන් පාර සිතුමිණ ප්‍ර…..


Source